Home
Satranç Ligi Takvimi
Satranç Ligi Yönergesi
Lig Programı
İletişim
Kulüplerimiz
Lig Şampiyonları
Kaynaklar
Canlı Yayın
Fotoğraf Galerisi
Bireysel Sonuçlar


2007/2008 Satranç Ligi Yönergesi

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU
2007 – 2008 SEZONU TÜRKİYE İŞ BANKASI SATRANÇ LİGİ YÖNERGESİ

Yönerge, 2007 - 2008 sezonunda yapılacak olan Türkiye İş Bankası Satranç Ligi için ayrı hükümler bulunan bölümleri ve takvimi içermektedir.


 • 1. TSF Satranç Yarışmaları Yarışma Prosedürü ile Takım Satranç Yarışmaları Genel Yarışma Yönergesi hükümleri geçerlidir.
 • 2. Ana Liste:
 • a. Türkiye İş Bankası Satranç Ligi'nde, ana listelerde, en az 15 ve en çok 30 sporcu bulunabilir. Ana Listeler, belirlenen takvim uyarınca, Federasyon Resmi İnternet sitesinden online kayıt esasına göre federasyona gönderilir.
 • b. Masalar 2 kategoride olacaktır.
 • i. Genel Masalar: İlk 4 masa,
 • ii. Özellikli Masalar: 2-d. ii de tanımlanan masalar,
 • c. Ana Liste sıralamasında; (Bkz. Örnek tablo)
 • i. Sporcuların önce ELO puanı sonra UKD puanları dikkate alınır,
 • ii. Birinci sıradaki sporcunun altındaki sporcuların ELO/UKD puanı, birinci sıradaki sporcudan en fazla 100 ELO/UKD puanı daha yüksek olabilir,
 • iii. Her bir sıradaki sporcunun ELO/UKD puanı, üstündeki sporculardan, en fazla 100 ELO/UKD puanı yüksek olabilir,

d. Takımlarda maça çıkış sırasında;

 • i. İlk 4 masaya ana liste sırası bozulmadan herhangi dört sporcu yazılabilir,
 • ii. 5. masada bayan sporcu, 6. masada genç genel (bay veya bayan) sporcu, 7. masada 16 yaş altı genel (bay veya bayan), 8. masada 16 yaş altı bayan, 9. masada 14 yaş altı genel (bay veya bayan) 10. masada 14 yaş altı bayan sporcu oynamak zorundadır.

       e. Özellikli Kategorideki sporcular, ana sıralamadaki yerlerinde veya oynama haklarını sahip oldukları özellikli masalarda oynayabilirler.

f.  ELO ve UKD puanı olmayan sporcular kulüplerin güç ortalaması hesaplamalarında 1600 UKD puanı sahibi gibi değerlendirilecektir.

g. Kulüplerin güç ortalamaları hesaplanırken sırası ile;

 • i. En yüksek ELO/UKD li 1 bayan sporcu,
 • ii. En yüksek ELO/UKD li 1 genç sporcu,
 • iii. En yüksek ELO/UKD li 1 16 yaş altı bayan sporcu,
 • iv. En yüksek ELO/UKD li 1 16 yaş altı genel sporcu,
 • v. En yüksek ELO/UKD li 1 14 yaş altı bayan sporcu,
 • vi. En yüksek ELO/UKD li 1 14 yaş altı genel sporcu,
 • vii. Kalanlar arasından en yüksek ELO/UKD li 4 sporcunun puanları dikkate alınır. Bu hesaplamalarda son güncel UKD ve ELO listeleri ölçü olarak kullanılacaktır.
 • viii. Türkiye İş Bankası Satranç Ligine doğrudan katılan kulüplerin güç ortalamaları hesaplanırken iii, iv, v ve vi maddelerindeki sporcular dikkate alınmaz.

h. Ana listelere en çok 6 yabancı uyruklu sporcu yer alabilir, bir turda en çok 3 yabancı uyruklu sporcu oynayabilir.

       ı. Bu yönergenin 5 - iii maddesine göre Türkiye İş Bankası Satranç Ligi'ne doğrudan katılan kulüplerin unvanlı sporcuları (2 GM ve 2 IM) lig boyunca en az 7 maçta oynamak zorundadır. Aksi durumda doğrudan katılan kulübün güvence bedeli geri verilmez.

       k.  Kulüpler, EK-1 de belirlenen takvime göre onaylı ana listelerini, listede bulunan her bir sporcu için yapılmış sözleşmelerini ve bu sporculara ait lisansların kulüp yönetimince onaylanmış lisans örneklerini acele posta ya da iadeli taahhütlü posta veya kargo yolu  ile Federasyona ulaştıracaklardır. Takvimde öngörülen tarihten sonra Federasyona ulaştırılan sözleşmeler dikkate alınmaz. Sözleşmesi Federasyon tarafından onaylanmayan sporcular maçlarda takımlarında yer alamazlar.

       l. Genç, bayan, 14 ve 16 yaş masalarında yabancı uyruklu sporcu oynatılmak istenirse bu sporcuların IM veya GM unvanlı sporcular olması zorunludur.


3.  Yarışma Uygulaması

Birden fazla tur oynanacak serilerde, serinin ilk turundan önce, takım maça çıkış listesinin süresi içinde verilmemesi durumunda hakem;

 • i. Ana listede yer alan ve en üstteki bayan sporcuyu 5. masaya,
 • ii. En üstteki genç sporcuyu 6. masaya,
 • iii. En üstteki 16 yaş altı bay sporcuyu 7. masaya,
 • iv. En üstteki 16 yaş altı bayan sporcuyu 8. masaya,
 • v. Kalan sporculardan en üst sıradaki 4 sporcuyu da ana liste sırasında ilk 4 masaya, yerleştirir. Hakem, bu yerleştirme sırasında, 3 yabancı kullanımını aşmayacak şekilde hareket edecektir. Takım maça çıkış listesi bu haliyle verilmiş kabul edilir.

4.  Herhangi bir şekilde 2 tur karşılaşmalara çıkmadığı için hükmen kaybeden takımlar yarışmadan çıkarılırlar. Böylesi Türkiye İş Bankası Satranç Ligi kulüpleri küme düşer ve gelecek yıl Türkiye Kulüpler Şampiyonasında oynayamazlar.


5.  Türkiye İş Bankası Satranç Ligi, 2007-2008 sezonunda, en az 16 kulüp ile bir buluşmada gerçekleştirilecektir.

 • i. 2006- 2007 Türkiye Satranç Ligi Yönergesi uyarınca Türkiye İş Bankası Satranç Ligi'nde kalan Kulüpler,
 • ii. 2006- 2007 Türkiye Kulüpler Şampiyonası yönergesi uyarınca Final grubunda ilk 4 dereceyi oluşturan kulüpler,

Ligde yer alırlar.

 • iii. Türkiye İş Bankası Satranç Ligine katılan tüm kulüplerden 1000.- YTL güvence bedeli alınır. Bu bedel kulüplere verilecek doğrudan destek kapsamındaki ödemeden kesilir. Tüm turları tamamlayan kulüplere iade edilir.
 • iv. i. Maddesinde adlandırılan 16 kulübe ek olarak;
 • v En az 2 GM ve 2 IM unvanlı sporcuların yer aldığı ve ilk 6 masada en az 2400 kuvvet ortalamasına sahip (yönergenin 2. g maddesine göre belirlenecek ilk 6 masa) kulüpler doğrudan 2007-2008 sezonunda Türkiye Süper Satranç Ligi'ne katılmaya hak kazanırlar. Türkiye İş Bankası Ligi'ne doğrudan katılan kulüplerden Federasyon 10.000.- YTL güvence bedeli alır. Lig karşılaşmalarını tamamlayan kulüplere lig sonunda bu bedel geri verilir.

 v. 2007-2008 sezonu sonunda Türkiye İş Bankası Satranç Liginden 4 takım düşecektir. Aynı sezon, Türkiye Kulüpler Şampiyonasından 4 takım Türkiye İş Bankası Satranç Ligine yükselmeyi hak eder. iii de ki koşulları yerine getirerek lige doğrudan katılan kulüp/kulüplerin olması durumunda 4 takım yükseleceği göz önüne alındığında gelecek sezon yine 16 kulüp ile lig devam edeceğinden bu sayıya göre kulüp ligden düşer.


6.  Türkiye İş Bankası Satranç Ligi karşılaşmaları Berger sistemi ile, 90 dakika' ilk hamleden itibaren +30"/hamle temposu ile oynanacaktır.


7.  Kulüpler ana listelerini, yarışma takvimine göre, (EK-1) oluşturacaklardır.


 • 8. Eşitlik Bozma ve Masa Dereceleri:

Eşitlik bozma için Genel takım yarışmaları yönergesi ilgili hükümleri uygulanır.

Masa Derecelerinde de genel Takım yarışmaları yönergesinin ilgili maddelerinin yanında:

 • i. Tüm masalarda yüzdelik başarı sıralamasına göre ilk 3 dereceye giren sporculara madalya verilir. Yüzdelik başarıdaki eşitlik halinde daha çok oyun oynayan sporcu daha başarılı kabul edilir. Yine eşitlik halinde sporcuların takımlarının aldığı dereceye bakılır. Bunun için sporcuların en az 9 karşılaşmada oynamaları gereklidir.
 • ii. Sporcular en az 7 oyun oynadıkları masalardan derecelendirmeye girerler. Sporcu iki değişik masada dereceye girerse daha üst derecede elde ettiği masadan madalya alacaktır ve eşitlik halinde de daha üst masadaki madalyayı alacaktır.

9. Eksik Sporcu:

      Takımlar maçlara en fazla 2 eksik sporcu ile çıkabilirler. Her eksik için 500 YTL yaptırım uygulanacaktır.


10.      Doğrudan Destek:

a. Kulüplere, doğrudan destek kapsamında buluşma sonrası 12.500.-YTL (kulüplerin banka hesap numaralarına) yardım yapılır.  

b. Doğrudan destek kapsamında, kulüp sayısı kadar 2.500 YTL puan havuzunda yer alacaktır. Kulüpler, elde ettikleri her masa puanı için havuzdan pay alacaklardır. 1 puan karşılığı 30.- YTL dir. Buluşma sonunda puan havuzundan elde edilen paylar kulüplere ödenecektir. Oynanmadan elde edilen puanlara yarım para puan verilir.
c. 5-iii maddesi kapsamında doğrudan lige katılan kulüplere doğrudan destek kapsamında bir ödeme yapılmaz, aynı biçimde puan havuzundan, eğitim desteğinden de bir ödeme yapılmaz.

d. Konaklama ve benzeri olanakların TSF desteği ile sağlanması durumunda, giderler, destek kapsamında verilecek bedelden kesilir.

e.  Kulüplerin yıllık vize bedelleri destek kapsamında verilecek bedelden kesilir.

f. Ligde karşılaşmaları tamamlayan her kulübe ayrıca 2.500.- YTL eğitim desteği yapılır.


11. Yurt Dışı Temsil Hakkı:

2007-2008 Türkiye İş Bankası Satranç Ligi sonunda ilk 2 dereceyi olan kulüp, Avrupa Kulüpler Şampiyonası'na katılarak Türkiye'yi temsil hakkı kazanır. Bu sayı, buluşma öncesi yeniden belirlenebilecektir.


12. İtirazlar:

TSF İtiraz Kurulları Prosedürü uyarınca kurulacak itiraz kurulu,  itirazları değerlendirir. İtirazlar, itiraza ilişkin maçın oynandığı turun bitiminden sonra en geç 15 dakika içinde yazılı olarak Başhakeme yapılacaktır. İtiraz Güvence bedeli 75.-YTL dir.

 ( EK - 1 )

2007-2008 SEZONU TÜRKİYE İŞ BANKASI SATRANÇ LİGİ TAKVİMİ

 

Açıklama

Tarih

Yer

Türkiye İş Bankası Satranç Lig Yarışmaları İçin Kulüplerin Ön Hazırlık Çalışmalarının Başlaması

01 Ağustos 2007


2007-2008 Sezonu Transfer Dönemi

01.09.2007

30.04.2008


Türkiye İş Bankası Satranç Ligine Doğrudan Katılacak Kulüplerin Son Başvurusu

02 Haziran 2008

Saat 16:00


Türkiye İş Bankası Satranç Ligi Kulüpleri Ana Listelerin, Sporcu Lisans Örnekleri İle Sözleşmelerin TSF'ye Posta Yolu İle Ve Ana listenin İnternet Üzerinden Ulaştırılması, (En Son Tarih)

02 Haziran 2008

Saat 16:00


Türkiye İş Bankası Satranç Ligi Kulüplerinin Ana Listede Bulunan Sporcuların TSF Internet Sitesinden Yayını

06 Haziran 2008

Saat 18:00


Türkiye İş Bankası Satranç Ligi Düzeltmeler İçin Internet Üzerinden Listelerin Geri Bildirimi

09 Haziran 2008


Türkiye İş Bankası Satranç Ligi Kulüplerinin Ana Listede Bulunan Sporcuların Kesinleşmesi, TSF Internet Sitesinden Yayını

12 Haziran 2008

Saat 14:00


Türkiye İş Bankası Satranç Ligi Kulüpleri Sıra Kurası Çekilişi Ve Tsf Internet Sitesinden Yayını

13 Haziran 2008 Saat 17:00

TSF Ankara

Türkiye İş Bankası Satranç Ligi (1..15. Tur) Karşılaşmaları

23.06-03.07.2008

İstanbul


Yönerge uyarınca sıralanan maddeler için TSF ile iletişim kurulacak konularda yazışma yapılsa bile aynı iletişim This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it Internet adresi ile de sağlanacaktır. Sadece yazışma yolu ile sağlanacak gecikmelerde ilgili kulüpler sorumludur. Her türlü bildirim winzip ile sıkıştırılmış olarak ve başında il adı, dosya adı olarak yazılarak gönderilmelidir. (Örnek: antalyagsk_07_isbank_ana_liste )


 

2007-2008 SEZONU TÜRKİYE İŞ BANKASI SATRANÇ LİGİ PROGRAMI

 

TARİH

SAAT

AÇIKLAMA

23 Haziran 2008 Pazartesi

21:30

Varış ve Teknik Toplantı

24 Haziran 2008 Salı

09:00

MAÇA ÇIKIŞ LİSTELERİNİN TESLİMİ

10:00

TUR  1

15:30

MAÇA ÇIKIŞ LİSTELERİNİN TESLİMİ

16:30

TUR 2

25 Haziran 2008 Çarşamba

09:00

MAÇA ÇIKIŞ LİSTELERİNİN TESLİMİ

10:00

TUR 3

15:30

MAÇA ÇIKIŞ LİSTELERİNİN TESLİMİ

16:30

TUR 4

26 Haziran 2008 Perşembe

15:30

MAÇA ÇIKIŞ LİSTELERİNİN TESLİMİ

16:30

TUR 5

27 Haziran 2008 Cuma

09:00

MAÇA ÇIKIŞ LİSTELERİNİN TESLİMİ

10:00

TUR 6

15:30

MAÇA ÇIKIŞ LİSTELERİNİN TESLİMİ

16:30

TUR 7

28 Haziran 2008 Cumartesi

09:00

MAÇA ÇIKIŞ LİSTELERİNİN TESLİMİ

10:00

TUR 8

15:30

MAÇA ÇIKIŞ LİSTELERİNİN TESLİMİ

16:30

TUR 9

29 Haziran 2008 Pazar

15:30

MAÇA ÇIKIŞ LİSTELERİNİN TESLİMİ

16:30

TUR 10

30 Haziran 2008 Pazartesi

09:00

MAÇA ÇIKIŞ LİSTELERİNİN TESLİMİ

10:00

TUR 11

15:30

MAÇA ÇIKIŞ LİSTELERİNİN TESLİMİ

16:30

TUR 12

01 Temmuz 2008 Salı

09:00

MAÇA ÇIKIŞ LİSTELERİNİN TESLİMİ

10:00

TUR 13

15:30

MAÇA ÇIKIŞ LİSTELERİNİN TESLİMİ

16:30

TUR 14

02 Temmuz 2008 Çarşamba

09:00

MAÇA ÇIKIŞ LİSTELERİNİN TESLİMİ

10:00

TUR 15

17:00

ÖDÜL TÖRENİ

                                                                 

 
 Türkiye Satranç Federasyonu 2008